Home Databanken VTB

Groot, Frans. Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930. Hilversum : Verloren, 1992. 301 p.
ISBN 90 70403 30 7

p.134-139 functioneren van broederschappen
p.171-190 De standpunten over ontspanning, de veranderingen in de gedachten, de mate waarin de standpunten overgedragen konden worden.

signatuur
3905
2.4
Groot

trefwoorden
broederschap(Nederland, Zuid-Holland, Naaldwijk) (p.134-139)
kermis (p.171-190)
civilisatie
feest
jubileum
herdenking

auteur
Groot, Frans