Home Databanken VTB

Groot, Frans. Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930. Hilversum : Verloren, 1992. 301 p.
ISBN 90 70403 30 7

124-134 Festiviteiten tgv het 300 jarig jubileum van de inname van Den Briel gingen gepaard met rellen, ivm conflicten tussen katholieken en protestanten

signatuur
3905
2.4
Groot

trefwoorden
jubileum(Nederland, Zuid-Holland, Naaldwijk)
verzuiling
protestant
katholiek
herdenking
april 1

auteur
Groot, Frans