Home Databanken VTB

Geschiedenis van de techniek in Nederland; de wording van een moderne samenleving 1800-1890. Red. H.W. Lintsen ... [et al.]
Deel 1: Techniek en modernisering, landbouw en voeding. Zutphen : Walburg Pers, 1992. 320 p.
ISBN 90 6011 808 1

Rol van de techniek in de modernisering, onder meer voeding (voedingsmiddelennijverheid, meel, boter, margarine, bier, suiker), landbouw
Het molenbedrijf, het malen van graan; de veranderingen

signatuur
3960
3 c
Geschiedenis

trefwoorden
techniek(Nederland)
voeding
landbouw
molen (p.70-101)
meel
brood