Home Databanken VTB

Frijhoff, Willem. Identiteit en identiteitsbesef: de historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en herkenning. In: Bijdragen mededeelingen historisch genootschap: 107:4 (1992) 614-634

Voorbeelden (o.m. Schama) van historici met visie van identiteit

signatuur
B 373

trefwoorden
mentaliteit(Nederland)
identiteit
cultuur

auteur
Frijhoff, Willem