Home Databanken VTB

Diederiks, Herman. In een land van justitie; criminaliteit van vrouwen, soldaten en ambtenaren in de achttiende-eeuwse Republiek. Hilversum : Verloren, 1992. 85 p.
ISBN 90 6550 112 6

trefwoorden
criminaliteit(Nederland)

auteur
Diederiks, Herman