Home Databanken VTB

Curing and insuring; essays on illness in past times: the Netherlands, Belgium, England and Italy, 16th - 20th centuries; proceedings of the conference Illness and history, Rotterdam, 16 november 1990. Ed. Hans Binneveld, Rudolf Dekker. Hilversum : Verloren, 1992. 222 p.
ISBN 90 6550 408 7

Essays over ziekte en gezondheid o.m. over de maatschappelijke achtergrond van plagen; de ontwikkeling van toverij naar natuurgeneeskundige; de rol van vrouwen als genezers, miraculeuze genezingen bij katholieken; ziekte en genezen en dood in grappen; gezondheidszorg in Engeland, vrouwelijke artsen en gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen

signatuur
3910
12 III
Curing

trefwoorden
ziekte(Nederland)
gezondheidszorg
pest (p.9-31)
genezer (p.33-41)
vrouw (p.43-55)
wonder (p.57-68)