Home Databanken VTB

Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. In: De zeventiende eeuw: 8:1 (1992) 1-186

Lezingen van congres over de wisselwerking tussen cultuurproductie en culturele kringen, m.n. over drukken en uitgeven, schrijvers, literaire organisatievormen

signatuur
Z 128

trefwoorden
cultuurbeïnvloeding(Nederland)
cultuurverandering
cultuurbestendiging