Home Databanken VTB

Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief. Red. Peter te Boekhorst ... [et al.]. In: Zeventiende eeuw: 8:1 (1992) 1-186

p.219-243 organisatie van de 'gebuyrten'
p.245-283 Analyse van de rol en betekenis van middelaars en media aan de hand van de jongerencultuur en de houding van katholieke overheden in het geval van geweld tegen een predikant; de activiteiten van een colporteur in drukwerk

signatuur
3900
XIII.3 c
Cultuur

trefwoorden
buurt(Nederland) (p.219-243)
ketelmuziek
jongelingschap
jeugd (p.245-283)
charivari
verbod