Home Databanken VTB

Le corps en morceaux. In: Terrain: nr. 18 (1992) 5-86

Over o.m. houding tov het lichaam, ziekte, bedevaarten bij/tegen ziekte, ascese,gebruik van lichaamsdelen als ex voto bij bedevaarten.

signatuur
T 038

trefwoorden
lichaam
heilige
bedevaart
ex voto
votief