Home Databanken VTB

Corbeau, Merwin. De kleyne keucken en enge schouwen, die zijn 't die ruyme kamers bouwen; beeld en realiteit van kookruimten in het 17e en 18e eeuwse Hollandse binnenhuis; een boedelanalyse naar de relatie tussen interieur en welstandsuitingen. Amsterdam : , 1992. 100 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3945
3.1 c
Corbeau

trefwoorden
wonen(Nederland)
interieur
inventaris
huishouding
iconografie

auteur
Corbeau, Merwin