Home Databanken VTB

Burger, Peter. De wraak van de kangeroe; sagen uit het moderne leven. Amsterdam : Prometeus, 1992. 173 p.
ISBN 90 5333 117 4

signatuur
3989
c
Burger

trefwoorden
moderne sage(Nederland)

auteur
Burger, Peter