Home Databanken VTB

Buisman, Jan Willem. Tussen vroomheid en Verlichting; een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland (1755-1810). 2 dln. Zwolle : Waanders, 1992. 507 p.
ISBN 90 9005740 4

In hoeverre en met welke vervormingen verlichte invloeden doordrongen in de sociale piramide, o.a. op het gebied van landbouw, strafrecht, de positie van de vrouw

signatuur
3900
XIII.3 c
Buisman

trefwoorden
Verlichting(Nederland)
cultuur
mentaliteit
cultuurverandering
recht
vrouw

auteur
Buisman, Jan Willem