Home Databanken VTB

Bruijn, Anton. Spiegelbeelden. Werra-keramiek uit Enkhuizen 1605. Red. H. Clevis ...[et al.]. Zwolle : Stichting Promotie Archeologie, 1992. 285 p.
ISBN 90 801044 1 8

Stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van keramiek; onderzoek naar afval van een pottenbakker in Enkhuizen (1605); beschrijving van de kleding op keramiek; literatuuropgave.
p.140-181 Beschrijving van de kleding van de op de voorwerpen geschilderde personen.

signatuur
3967
1 c
Bruijn

trefwoorden
aardewerk(Nederland)
keramiek
kleding (p.140-181)

auteur
Bruijn, Anton