Home Databanken VTB

Boxtel, Pierre van. Van "Heijdens, Egyptenaren, vagebonden, lantloopers en gauwdieven" tot haer teijken dragende een witte veer. In: Strol zaand: 7:1 (1992) 28-37

Activiteiten van de bende van de Witte Veer

signatuur
S 092

trefwoorden
rover(Nederland, Noord-Brabant, Kaatsheuvel)
banditisme

auteur
Boxtel, Pierre van