Home Databanken VTB

Oranje en Urk. In: Rondom Urker volksleven: 2:8(1973) gehele nummer

Bezoeken van leden van het Koninklijk Huis

signatuur
U 035

trefwoorden
bezoek(Nederland, Overijssel, Urk) (p.3-4,12-13,16-18)
oranjevereniging
vorst
vlag