Home Databanken VTB

Boerderijen in het Halfambt. Red. G. Boerma, A.F. Kruizenga, R. van der Tuuk
map met 2 losse krtn.. Groningen : Wolters-Noordhoff [etc.], 1992. 609 p.
ISBN 90 6243 117 8

Beschrijving van boerderijen, met daarnaast de bewoningsgeschiedenis het godsdienstig leven de landbouw

signatuur
3945
2.1 c1
Boerderijen

trefwoorden
boerenhuis(Nederland, Groningen)
landbouw
religiositeit