Home Databanken VTB

Baarsen, Reinier. De Amsterdamse meubelloterijen en de geschiedenis van de meubelmakerij in de tweede helft van de achttiende eeuw. Zwolle : Waanders en Gemeentearchief Amsterdam, 1992. 172 p.
ISBN 90 6630 332 8

Geschiedenis van de loterijen en daarvoor inzicht in marktsituatie van de meubelmakers over de meubelen

signatuur
3945
3.2.1 c7
Baarsen

trefwoorden
loterij(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
meubilair

auteur
Baarsen, Reinier