Home Databanken VTB

Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992: overal lieten zij hun sporen na. Red. A.G. Schulte. Zutphen : Walburg Pers, 1992. 288 p.
ISBN 90 6011 825 1

Geschiedenis an het genootschap, plaats in de maatschappij, de instellingen waarin het genootschap een belangrijke rol heeft gespeeld; levensbeschrijving van het aantal prominente leden

trefwoorden
vereniging(1792-1992, Nederland, Gelderland, Arnhem)
lezen
Nijhoff, Isaac Anne
Staats Evers, Jan Willem
heemkunde
erfgoed