Home Databanken VTB

Aelsmeer; beknopte geschiedenis van een opmerkelijk dorp. Red. M.J. 't Hart. Aalsmeer : Stichting Oud Aalsmeer, 1992. 372 p.
ISBN 90 800351 3 9

Overzicht van sportverenigingen, o.m. ijsclubs, voetbal

signatuur
9309
c7
Aalsmeer

trefwoorden
sport(Nederland, Noord-Holland, Aalsmeer) (p.276-283)
schaatsen