Home Databanken VTB

Aelsmeer; beknopte geschiedenis van een opmerkelijk dorp. Red. M.J. 't Hart.. Aalsmeer : Stichting Oud Aalsmeer, 1992. 372 p.
ISBN 90 800351 3 9

Landschap, demografie, politieke en sociale ontwikkelingen, godsdienstig leven, tuinbouw, vervoer, onderwijs, cultuur en sport, gezondheidszorg, middelen van bestaan, kleding, weinig specifiek volkskundige informatie

signatuur
9309
c7
Aalsmeer

trefwoorden
huisraad(Nederland, Noord-Holland, Aalsmeer)
huis
wonen
interieur
tuinbouw (p)
kleding