Home Databanken VTB

'Den zedelijken en materiƫlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande'. Een reeks rapporten uit 1851. Fotografische heruitgave verz. en ingel. door J.L. van Zanden. Wageningen : Vereniging voor landbouwgeschiedenis, 1991. 328 p.
ISBN 90 3670240 2

Verplichte en niet verplichte hand- en spandiensten; het biermaken
Tijdstippen van de maaltijden en werkzaamheden
Voorbeelden van toverij, hekserij; voorloop

signatuur
3962
X c
Zanden

trefwoorden
nabuurschap(1850, Nederland, Overijssel)
maaltijd
dagindeling
toverij
spook
voorloop