Home Databanken VTB

'Den zedelijken en materiƫlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande'. Een reeks rapporten uit 1851. Fotografische heruitgave verz. en ingel. door J.L. van Zanden. Wageningen : Vereniging voor landbouwgeschiedenis, 1991. 328 p.
ISBN 90 3670240 2

Arbeid, maatschappelijk en huiselijk leven; materiƫle toestand (passim); als geoorloofde vermaken in plaats van woeste kermisvermaken: lente-, zaai- en oogstfeesten
(passim) In de kleistreken aan de Maaskant, ...indien zij geld hebben, het snoepen van koek, krentemik enz meer gebruikelijk ... Nooit vlees of spek of vette zelfstandigheden. Brood erwten en bonen is gewoon. Bij landbouwer meestal varkensvlees, op vastendagen gebdroogde of gezouten vis.(passim) Geen vlees wel roggebrood en aardappelen; het mesten van een varken is niet algemeen.

signatuur
3962
X c
Zanden

trefwoorden
feest(Nederland)
kermis
voeding
gezin
huishouding