Home Databanken VTB

Welten, J.B.V. Hervormers aan de Oosterschelde: de practijkcke der godtsalicheyt 1598-1653. Amsterdam : Van Soeren, 1991. 208 p.
ISBN 90 6881 013 8

De plaats van de gereformeerde leer; de ontwikkeling van de leer op basis van de kerkeraadsacta; ge- en verboden

signatuur
3900
XV.3
Welten

trefwoorden
kerkgenootschap, protestant(1598-1653, Nederland, Zeeland)
mentaliteit

auteur
Welten, J.B.V.