Home Databanken VTB

Het vraagstuk van den vrijen tijd; 60 jaar onderzoek naar vrijetijd. Red.Theo Beckers, Hans Mommaas. Leiden etc. : Stenfert Kroese Uitgevers, 1991. 328 p.
ISBN 90 207 2088 0

trefwoorden
vrijetijdsbesteding(Nederland)
civilisatie
cultuurverandering