Home Databanken VTB

Violence, brutalité, barbarie
. In: Ethnologie française: 21:3 (1991) 243-253

Beschrijving van een aantal gewelddaden, de personen die geweld pleegden
p.269-275 Bestudering van het patroon van geweld tussen jongeren uit verschillende dorpen tijdens feestelijkheden; conclusie dat dorpen op deze manier hun interne samenhang versterken en hun isolement handhaven
p.237-242 Beschrijving van de associatie van geweld met duisternis (nacht), de veranderingen in deze gedachten onder invloed van het verlichten van de steden en de Verlichting in de 18e eeuw

trefwoorden
geweld
feest (p.243-253)
nacht (p.269-275)
identiteit