Home Databanken VTB

Vincent, David. Literacy and popular culture; England 1750-1914. Cambridge : UP, 1991. 362 p.
ISBN 0 521 33466 7

Onderzoek naar manier waarop en waarom alfabetisme doordrong in de hele maatschappij, de invloed op het gewone volk. Invloed op o.m. familie-verhoudingen en schrijven van brieven; onderwijs; geneeskunde; magie en tijdgebruik; productie en consumptie van literatuur; politieke leven

signatuur
3920
1.7 e
Vincent

trefwoorden
volkscultuur(Engeland)
alfabetisme
tijd
toverij

auteur
Vincent, David