Home Databanken VTB

Vegchel, Gerrit van. Medici contra kwakzalvers. De strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw. Amsterdam : Het Spinhuis, 1991. 128 p.
ISBN 90 73052 14 9

Ontwikkelingen in de verhouding tussen bevoegde en nietbevoegde genezers

signatuur
3910
12.3
Vegchel

trefwoorden
geneeskunde(1800-, Nederland)
genezer

auteur
Vegchel, Gerrit van