Home Databanken VTB

Tussen toverlantaarn en teletekst; Aspecten van Tiel en omstreken in de twintigste eeuw. Red. E.J.Th.A.M.A. Smit
Jubileumboek 90 jaar Oudheidkamer voor Tiel en omstreken. Tiel : , 1991. 349 p.
ISBN 90 9003935 X

Bundel over aspecten van de geschiedenis van Tiel e.o., o.m. geschiedenis Oudheidkamer, ambachten, ziekenzorg, onderwijs, corso, kermis, kerkelijk leven

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Gelderland, Tiel)
protestant
katholiek
museum
oogstfeest
kermis