Home Databanken VTB

Stalknecht, H. Het werk ging altijd voor; fragmenten uit levensverhalen van vrouwen in Brederwiede. Kampen : IJsselakademie, 1991. 118 p.
ISBN 90 6679 057 X

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Stalknecht

trefwoorden
vrijen(Nederland, Overijssel) (p.63-67)
huwelijk (p.67-70)
nabuurschap (p.95-98)
begrafenis
geboorte (p.99-102)
krentenwegge

auteur
Stalknecht, H.