Home Databanken VTB

Stalknecht, H. Het werk ging altijd voor; fragmenten uit levensverhalen van vrouwen in Brederwiede. Kampen : IJsselakademie, 1991. 118 p.
ISBN 90 6679 057 X

Levenservaringen van oudere vrouwen, o.a. huishouding, wonen, vrijetijdsbesteding, voeding, kleding, huwelijk, vrijen, feesten, nabuurschap (bij dood en geboorte)

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Stalknecht

trefwoorden
interieur(Nederland, Overijssel) (p.18-19)
kerstboom (p.54-55)
kerstmis (p.18-19)

auteur
Stalknecht, H.