Home Databanken VTB

Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. Bew. H.A. Enno van Gelder
Dl. 1: Adel, boeren, handel en verkeer
Deel 2: Industrie en vrije beroepen. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1972. p.

trefwoorden
inventaris(Nederland)