Home Databanken VTB

Portengen, Jan. Zicht op oud Valkenburg (ZH); van de Romeinse tot de Franse tijd. Delft : Eburon, 1991. 296 p.
ISBN 90 5166 233 5

signatuur
9309
c 8
Valkenburg

trefwoorden
Maria(Nederland, Zuid-Holland, Valkenburg)
wonder
kruis
boedelinventaris
boerenhuis
O.L.V.

auteur
Portengen, Jan