Home Databanken VTB

O'Connor, Anne. Child murderess and dead child traditions. In: FF Communications: 249 (1991)

Gebruiken tav kinderen, die doodgeboren, vroeg gestorven of vroeg gedood zijn, en aan wie de doop onthouden is

signatuur
F 001

trefwoorden
kind(Ierland)
volksverhaal
doop
ongedoopt

auteur
O'Connor, Anne