Home Databanken VTB

Nederland en het Noorden; opstellen aangeboden aan prof. dr. M.G. Buist. Red. K. van Berkel ... [et al.]. Assen : Van Gorcum, 1991. 306 p.
ISBN 90 232 2620 8

Verhouding tussen Nederland en het Noorden: de landelijke betekenis van gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Noorden, uiting van de nationale eenwording in het Noorden

signatuur
3900
VII
Buist 3

trefwoorden
regionalisme(Nederland)
cultuur
mentaliteit
identiteit