Home Databanken VTB

Nagtegaal, Nico, Harry Smits. Dwers door Nuenens verleden; herinneringen aan het oude Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hapert : Kempen Pers, 1991. 240 p.
ISBN 90 70427 86 9

Geschiedenis; informatie over religiositeit (Maria-verering, processie), voeding (soorten brood en werk van de bakker), diverse feesten, schuttersgilde

signatuur
9309
c10
Nuenen

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Noord-Brabant)
Maria
voeding
brood
feest
schuttersgilde

auteur
Nagtegaal, Nico, Harry Smits