Home Databanken VTB

Misdaad, zoen en straf; aspecten van de middeleeuwse strafrechtgeschiedenis in de Nederlanden. Red. H.A. Diederiks, H.W. Roodenburg. Hilversum : Verloren, 1991. 137 p.
ISBN 90 6550 239 4

criminaliteit en strafrechtpleging vanuit sociaal-historisch oogpunt

signatuur
3930
1 c
Misdaad

trefwoorden
criminaliteit(Nederland)
strafrecht
straf