Home Databanken VTB

Mestrom, Wiel. Mijn Montfort van voor 1952. In: Roerstreek: 23 (1991) 56-62

Witte donderdag: klokken gingen weg, wegrijden gebeurde door boer met magerste paard; kinderen liepen daarna met ratels.
processie 1 maal per jaar
Zegenen van brood in de kerk en van kuipen met aarde; vee kreeg van brood te eten, rondstrooien van zand in huis en stallen.
wijden van palmtakken, palmsteken in het veld in huis achter kruis of 'heilige' schilderijen.
Zegenen van kruidwis; zou beschermen tegen onweer.
p.61-62 In de kamer stond een kruisbeeld, wijwater met gewijd palmtakje; pastoor komt met heilig sacrament.

signatuur
R 120

trefwoorden
witte donderdag(Nederland, Limburg, Montfort) (p.61)
processie
kapel
Sint Antonius Abt
palmzondag
ziekte (p.61-62)

auteur
Mestrom, Wiel