Home Databanken VTB

Marsilje, J.W. Aangelijnd in Middeleeuws Leiden; de houding van de magistraat ten opzichte van de hond in de periode tot 1573. In: Jaarboekje geschiedenis oudheidkunde Leiden Rijnland: 83 (1991) 51-68

De keuren en verordeningen; het optreden van de overheid.

signatuur
J 272

trefwoorden
hond(Nederland, Zuid-Holland, Leiden)
mentaliteit

auteur
Marsilje, J.W.