Home Databanken VTB

Lucassen, Jan. Jan, Jan Salie en diens kinderen; vergelijkend onderzoek naar continuïteit in de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen
Inaugurele rede Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam : Stichting beheer IISG, 1991. 61 p.
ISBN 90 6861 059 7

signatuur
3960
1
Lucassen

trefwoorden
arbeid(Nederland)
cultuurverandering
cultuurbestediging

auteur
Lucassen, Jan