Home Databanken VTB

Leeuw, K.P.C. de. Kleding in Nederland 1813-1920; van een traditioneel bepaald kleedpatroon naar een begin van modern kleedgedrag. Tilburg : , 1991. 488 p.
ISBN 90 9004248 2

Historisch en sociologisch onderzoek naar kleedgedrag, geplaatst tegen de achtergrond van het maatschappelijk transformatieproces.

signatuur
3955
3 c
Leeuw

trefwoorden
kleding(Nederland)
cultuurverandering
mode

auteur
Leeuw, K.P.C. de