Home Databanken VTB

Leenders, Jos. Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen; families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. Den Haag : Stichting Hollandse historische reeks, 1991. 458 p.
ISBN ontbreekt

Behoefte aan bovennatuurlijke hulp (bezweringen, heiligenverering, bestrijken, belezen); instellen van bedevaart naar Heiloo; het 'opzitten' voor het huwelijk; kermis; oprichten van Kevelaarse provcessie

signatuur
3900
XIII.4 c7
Leenders

trefwoorden
vrijen(Nederland, Noord-Holland, Hoorn) (p.178-180)
kermis
religiositeit
St. Vincentiusvereniging
kleding

auteur
Leenders, Jos