Home Databanken VTB

Leenders, Jos. Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen; families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. Den Haag : Stichting Hollandse historische reeks, 1991. 458 p.
ISBN ontbreekt

p.167-172 gebruiken bij katholieken
p.196-206 Overzicht
p.220-230 vrijetijdsbesteding en vermaak: café en kermis

signatuur
3900
XIII.4 c7
Leenders

trefwoorden
bidprentje(Nederland, Noord-Holland, Hoorn) ( )
dood
vereniging
vermaak
kermis

auteur
Leenders, Jos