Home Databanken VTB

Leenders, Jos. Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen; families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. Den Haag : Stichting Hollandse historische reeks, 1991. 458 p.
ISBN ontbreekt

Beeld van een sociaal cultureel systeem de standenstratificatie (relaties tussen stand, godsdienst, familie / gezin, economie, politiek, vereniging en buurt)
p.46-58 Rol van gezin en familie in het proces van socialisering (met ideologie, structuur)

signatuur
3900
XIII.4 c7
Leenders

trefwoorden
sociale stratificatie(Nederland, Noord-Holland, Hoorn)
verzuiling
kerkgenootschap
vereniging
gezin

auteur
Leenders, Jos