Home Databanken VTB

Kunst-zaken; particulier initiatief en overheidsbeleid in de wereld van de beeldende kunst. Red. J.C. Dagevos. Kampen : Kok Agora, 1991. 299 p.
ISBN 90 242 7716 7

trefwoorden
kunst(Nederland)
cultuurbeinvloeding