Home Databanken VTB

Koopmans, Jelle, Paul Verhuyck. Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw
[Bevat: Jan Zoet, Het leven en bedrijf van Clément Marot ]. Amsterdam : Rodopi, 1991. 370 p.
ISBN 90 5183 297 4

signatuur
3987
f
Marot

trefwoorden
anecdote(Nederland)

auteur
Koopmans, Jelle, Paul Verhuyck