Home Databanken VTB

Cock, A. de. Volkstaal en volksgeloof. In: Volkskunde: 12 (1899-1900)

allerlei voorkomende aprilgrappen in Vlaanderen en Europa

signatuur
V 260

trefwoorden
aprilgrap (p.175-180)
april 1
grap

auteur
Cock, A. de.