Home Databanken VTB

Jaarfeesten: Sint Maarten, Sint Nikolaas, Advent, Kerstmis, Maria-Lichtmis, Karnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren, Sint Jan, Sint Michiel. Red. Henk Sweers. 5e dr.. Zeist : Vrij Geestesleven, 1991. 124 p.
ISBN 90 6038 319 2

signatuur
3940
2 c
Sweers

trefwoorden
palmezel(Nederland)
palmzondag
palmpaas
paashaas
feest