Home Databanken VTB

Jaarfeesten: Sint Maarten, Sint Nikolaas, Advent, Kerstmis, Maria-Lichtmis, Karnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren, Sint Jan, Sint Michie. Red. Henk Sweer. 5e dr.. Zeist : Vrij Geestesleven, 1991. 124 p.
ISBN 90 6038 319 2

signatuur
3940
2 c
Sweers

trefwoorden
Sint Maarten(Nederland)
Sinterklaas
advent
kerstmis
Maria Lichtmis
carnaval