Home Databanken VTB

Interpretation and Cultural History. Ed. Joan H. Pittock, Andrew Wear. Basingstoke : Macmillan Press, 1991. 296 p.
ISBN 0 333 52494 2

p.109-134 Critiek op benaderingswijze van familiehistorici, pleidooi voor een meer critische en analytische aanpak; voorbeelden
p.153-174 Beschouwing over Samuel Johnson als vormer van een "canon" van boeken die gelezen zouden moten worden.
p.198-234 Stelling dat provinciesteden een eigen cultuur hebben onafhankelijk van Londen, dat meer onderzoek op dit gebied moet plaatsvinden.

signatuur
3900
VIII.1
Interpretation

trefwoorden
iconografie (p.109-134)
huishouding
lezen (p.153-174)
stad (p.198-234)
cultuur