Home Databanken VTB

Huisman, Anneke, Johan Koppenol. Daer compt de lotery met trommels en trompetten!: Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Hilversum : Verloren, 1991. 125 p.
ISBN 90 655 0109 6

signatuur
3970
5.3
Huisman

trefwoorden
loterij(Nederland)

auteur
Huisman, Anneke, Johan Koppenol